Algemene voorwaarden

Emmers Ruitersport BVBA

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties die online met Emmers Ruitersport BVBA worden gesloten. Gelieve deze zorgvuldig te lezen voordat u een bestelling plaatst. Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht. Bovendien worden alle geschillen tussen ons uitsluitend door de Belgische rechtbanken beslecht. Niets in deze algemene voorwaarden zal geacht worden uw wettelijke rechten aan te tasten.

Door gebruik te maken van deze website stemt u in met deze algemene voorwaarden. Alle transacties met Emmers Ruitersport BVBA zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

Met ‘de onderneming’, ‘wij’ of ‘ons/onze’ wordt steeds verwezen naar Emmers Ruitersport BVBA. Met ‘de klant’ wordt steeds verwezen naar de persoon of personen die bij de onderneming goederen aankopen of ermee instemmen om goederen aan te kopen. Elke verwijzing naar de website impliceert een verwijzing naar alle URL’s die eigendom zijn van Emmers Ruitersport BVBA.

Alle prijzen zijn in euro. Ze zijn inclusief btw volgens het geldende tarief, tenzij duidelijk anders wordt vermeld. Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

Wij controleren de prijzen en specificaties naar best vermogen. Hoewel we alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat ze correct zijn, aanvaarden we geen verantwoordelijkheid voor fouten en weglatingen. We behouden ons het recht voor om onze prijzen en specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. 

Indien er per ongeluk een order is geplaatst door de klant waarbij de artikels een foutieve prijs hadden, behouden wij ons het recht om deze order niet te verzenden. In dit uitzonderlijk geval zullen we contact opnemen en samen tot een passende oplossing komen.

Om een product aan te kopen dien je het product eerst toe te voegen aan je winkelmandje. Indien je de gewenste producten aan je winkelmandje hebt toegevoegd, kan je jouw contactgegevens en facturatiegegevens invoeren. Daarna dien je ons de nodige gegevens te bezorgen voor de betaling van de producten. Indien wij alle voorgaande gegevens hebben ontvangen, zal je een overzichtspagina te zien krijgen. Als je deze aanvaardt, dan is je aankoop definitief. De koopovereenkomst kan worden gesloten in de taal van de website waarin je koopt.

Wij aanvaarden bestellingen via online transacties (secure server). Alle transacties met krediet- en debetkaarten zijn onderworpen aan validatiecontroles en de goedkeuring door de uitgever van de kaart. We aanvaarden Visa, MasterCard, Maestro, Bancontact/Mister Cash, KBC Online/CBC Online, ING Home’Pay, Belfius Direct Net, iDEAL, PayPal, American Express, Sofort Banking en Bankoverschrijving. Indien de uitgever van je kaart weigert in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van je bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

Let op: minderjarigen (onder 18 jaar) mogen niet tot de aankoop overgaan, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

Bestelde producten worden zo snel mogelijk geleverd overeenkomstig de gevraagde leveringswijze. Alle leveringskosten kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat je jouw bestelling binnen de geraamde leveringstermijn ontvangt. De maximale leveringstermijn bedraagt 30 dagen, te rekenen vanaf de dag na je bestelling. Alle goederen worden geleverd onder voorbehoud van hun beschikbaarheid.

Promoties lopen steeds gedurende de aangegeven periode of zolang de voorraad strekt. Indien we niet in staat zijn om je bestelde goederen binnen de vooropgestelde of maximale levertermijn te leveren, brengen we je hiervan zo snel mogelijk op de hoogte en delen we je mee wat de verwachte leveringsdatum is. Als we niet in staat zijn om de goederen binnen de 30 dagen te leveren, kan je de ongeleverde bestellingen/producten annuleren op eender welk ogenblik nadat je van de laattijdige levering op de hoogte bent gesteld. Indien de betaling al is gebeurd, ontvang je de volledige terugbetaling van het betreffende artikel of de betreffende artikelen.

Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die u had besteld, dien je dit te melden en de artikelen naar ons terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen na hun ontvangst. Indien we een dergelijke kennisgeving niet ontvangen, wordt de klant geacht de artikelen te hebben aanvaard als zijnde bevredigend. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

We willen dat je volledig tevreden bent over elke aankoop bij Emmers Equestrian en streven ernaar om je te allen tijde uitstekende kwaliteit, waar voor je geld en een prima service aan te bieden. Indien je toch een artikel wenst te ruilen of retourneren, lees dan meer bij 'Ruilen en retourneren'.

Alle producten worden alleen verkocht, tenzij anders wordt vermeld, en zijn niet altijd in elk verkooppunt beschikbaar. We stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de kleuren op de website zo goed mogelijk overeenstemmen met die van het eigenlijke product. Wegens technische beperkingen kunnen bepaalde kleuren verschillen. Bovendien werken we bij bepaalde artikels, waarvan geen foto in de juiste kleur beschikbaar is, met kleurswatches. Let dus steeds goed op de kleuromschrijving van je geselecteerd item. Na het plaatsen van je order ontvang je nog een bevestigingsmail met de gekozen kleur en maat.

Conform de reglementering inzake afstandsverkoop heb je het recht om binnen de 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag na de leveringsdatum, elke bestelling te annuleren die je via de website hebt geplaatst met het oog op terugbetaling, op voorwaarde dat de goederen ongebruikt zijn. Dit geldt niet voor bederfbare goederen, onverzegelde software of artikelen die volgens uw instructies werden gepersonaliseerd of gemaakt.

Om een artikel te annuleren (retourneren), kan je het artikel aanmelden in ons online retourportaal, of ons een e-mailbericht sturen op shop@emmers.be waarin u ons uw klantnummer en het nummer van de bestelling meedeelt. U dient op redelijke wijze zorg te dragen voor de artikelen en alle originele verpakkingen te bewaren, en je mag de artikelen niet gebruiken. De artikelen moeten worden geretourneerd binnen de 14 kalenderdagen nadat je ons je annuleringsbericht hebt toegestuurd. Ze kunnen worden geretourneerd bij onze klantendienst (zie contactgegevens). Alle artikelen worden op eigen kosten geretourneerd. Wanneer het gaat om beschadigde of onjuiste artikelen, dan betalen we de kosten terug bij ontvangst van de artikelen. Indien we de artikelen in ongebruikte staat en in hun originele verpakking met alle toebehoren ontvangen, ontvang je de terugbetaling binnen de 30 dagen na je annuleringsbericht.

We zijn niet verantwoordelijk voor de niet-nakoming van onze verplichtingen indien dit het gevolg is van, of wordt veroorzaakt door arbeidsgeschillen of eender welke andere omstandigheden die redelijkerwijs buiten de controle van de onderneming vallen, zoals gevallen van overmacht, oproer en onlusten, overstroming, brand, staking, lock-out, problemen om vervoer te vinden en de uitvaardiging van wetten. Indien het wegens dergelijke omstandigheden voor de onderneming onmogelijk wordt om de bestelde artikelen binnen een redelijke tijdspanne geheel of gedeeltelijk te leveren, wordt de aansprakelijkheid van de klant beperkt tot de waarde van de reeds geleverde artikelen, vermeerderd met eender welke bijbehorende leveringskosten.

Alle informatie die op onze website(s) opgenomen is of die op eender welk gedrukt materiaal van de onderneming te lezen is, wordt niet als dwingend beschouwd of als beste praktijk erkend. Zij dient slechts te worden beschouwd als nuttig bijkomend advies naast andere erkende praktijkrichtlijnen. Alle informatie op onze website wordt regelmatig geüpdatet.

Alle aan de klant geleverde artikelen blijven eigendom van Emmers Ruitersport BV tot de betaling van alle verschuldigde bedragen voor de betreffende artikelen door ons is ontvangen.

Alle vragen, klachten of opmerkingen kunnen worden verstuurd naar onze klantendienst via shop@emmers.be We stellen alles in het werk om je klacht binnen de 3 werkdagen na ontvangst te behandelen. Indien we je klacht niet onmiddellijk kunnen oplossen, delen we je de vermoedelijke termijn mee. We houden je op de hoogte van elk onderzoek.

Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. Je kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl

Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan je bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr

We stellen alles in het werk om de veiligheid van de gebruikers van onze online besteldienst maximaal te beschermen. We maken gebruik van de SSL-technologie (secure socket layer) om je gegevens tijdens alle verkooptransacties met ons te beveiligen. Alle informatie die je verstrekt, wordt volledig versleuteld, zodat derde partijen ze niet kunnen lezen. (Voor Netscape klikt u het ‘veiligheidsicoontje’ onderaan op de werkbalk aan en verifieert u of SSL2 en SSL3 aangevinkt staan. Voor Internet Explorer ga je achtereenvolgens naar Beeld, Menu en Internetopties, en klik je op 'Geavanceerd'. Controleer daar of SSL2 en SSL3 aangevinkt staan. Je browser bevestigt dan dat je in een veilige omgeving werkt: er verschijnt een icoontje met een gesloten hangslot, of de afbeelding van een sleutel op de balk onderaan op uw scherm.)

Je kans ons contacteren per e-mail, telefoon, chat of post:

Emmers Equestrian
Customer service
Bernard Kempplein 23
3930 Hamont-Achel
België

Tel: +32 11 66 47 73
Mail: shop@emmers.be

BTW BE0478.174.762
IBAN BE52 7330 3610 1309
BIC/SWIFT KREDBEBB

De inhoud van deze website en andere publicaties van Emmers Ruitersport BV zijn eigendom of staan onder licentie van Emmers Ruitersport BV of worden gebruikt met de toestemming van de eigenaar. Reproductie is ten strengste verboden, tenzij met toestemming.

Nieuwsbrief

Bernard Kempplein 23, 3930 Hamont

+32 (0)11 664 773

Copyright © 2019 shop.emmers.eu | Powered by Tilroy

Wij gebruiken cookies om uw surfervaring makkelijker te maken. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Meer info vind je in onze algemene voorwaarden.